Актер Бакыт Мукул : Башчыларды туу тутуп жашайбызбы? Же эл өзү эле мамлекетти багып жашай береби?

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *