«Бирге көтөргөн жүк жеңил» Орловка, Кемин

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.