ЮНЕСКОго кирген Жумалкызык кыштагы, Изниктеги Кыргыз Баатырларынын күмбөзү, 748 жыл жашаган чынар

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.